dōngjǐng 繁体東井 拼音dōng jǐng 注音ㄉㄨㄥ ㄐ一ㄥˇ 浏览0次 词语解释 东井 [ dōng jǐng ] 星宿名。即井宿,二十八宿之一。因在玉井之东,故称。 引证解释 星宿名。即井宿,二十八宿之一。因在玉井之东,故称。 引《礼记·月令》:“仲夏之月,日在东井。”《史记·张耳陈馀列传》:“汉王 之入关,五星聚东井。东井者, 秦 分也,先至必霸。”唐 杨炯 《浑天赋》:“周三径一,远近乖於辰极;东井南箕,曲直殊於河汉。”清 顾炎武 《长安》诗:“东井应天文, 西京 自炎 汉。” 词语组词 东字组词 井字组词